Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия!

Те са предназначени за регулиране на отношенията между Уплето ООД ЕИК 101644084, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите / Ползвателите на електронен магазин „PetNet”.

Използването на този уеб сайт означава, че вие ги приемате и сте съгласни с тях. Ако не сте съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, имате право да се въздържите от ползването му.

Тези условия обвързват всички потребители на електронен магазин „PetNet”, достъпен на интернет адрес: www.petnetshop.com. Галба ООД си запазва правото да променя тези условия, като актуализира публикацията на сайта.


 

І. Данни за Доставчика

 

Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите Ви предоставяме следната информация:

 • Наименование на Доставчика: Уплето ООД

 • Седалище и адрес на управление: гр. София, жк Младост 1А, бл. 508, магазин 3

 • Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул Чавдар Мутафов 25Б ет4

 • Данни за кореспонденция /включително жалби и сигнали/: гр. София, ул Чавдар Мутафов 25Б ет4,Email: info@petnetshop.com , тел: +359 89 223 5050

 • ЕИК 101644084

 • Надзорни органи:


 

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40

Email: кzld@gоvernment.bg; kzld@cpdp.bg
Уеб сайт:
www.cpdp.bg


 

  1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № ВG 101644084


 

ІІ. Характеристики на електронния магазин


 

Чрез интерфейса на електронния магазин ползвателите имат възможност да:

 1. Извършат регистрация и създаване на профил;

 2. Извършват електронни изявления във връзка със сключването или
  изпълнението на договори с електронния магазин и за използване на допълнителните услуги;

 3. Сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронния магазин;

 4. Извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с електронния магазин, съгласно поддържаните от него начини за разплащане;

 5. Получават информация за нови стоки, промоции и програми, предлагани от електронния магазин;

 6. Преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 7. Бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона;

 8. Друго.


 

Електронен магазин PetNet доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


 

ІІІ. Договор за покупко-продажба

 

Преминаването през процеса на поръчка на електронен магазин PetNet има силата на договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от нас стоки. По силата на този договор доставчикът се задължава да достави и прехвърли собствеността на ползвателя върху поръчаните от последния стоки, а ползвателят да заплати цената на доставяните стоки, съгласно обявените цени от доставчика на интернет адреса на електронния магазин, в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

Задълженията по този договор сe смятат за изпълнени с доставката на стоката, която сте поръчали. В отделни случаи можем да поискаме допълнителна идентификация и си запазваме правото да откажем сключването на договор.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им
във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Предполага се, че електронните изявления, извършени от ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ползвателя при извършване на регистрация, ако ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

ІV. Използване на електронния магазин

 

За да използвате нашия електронен магазин Вие имате два варианта:

 1. С регистрация

През формата за регистрация трябва да въведете избрани от Вас име и парола за отдалечен достъп. Името и паролата се изписват с малки/големи букви на латиница и цифри и минимум 6 символи на паролата. За успешно извършената от Вас регистрация ще Ви изпратим писмо на посочения от Вас електронен адрес.

При извършване на регистрацията Вие сте длъжни да посочите верни и актуални данни, които да актуализирате в случай на промяна.

 

Ние предлагаме специална услуга в случай, че забравите паролата си. В горната част на екрана вие виждате линка „Забравена парола”. Просто го натиснете и ние ще изпратим вашата парола на e-mail адреса ви.

 

 1. Без Регистрация

За да направите поръчка не е задължително да се регистрирате. Можете да ползвате опцията “Бърза поръчка”. В този случай, не можете да ползвате системата от отстъпки, които сайтът предоставя.

 

Независимо дали ще направите поръчка с или без регистрация при подаване на заявка ще трябва да натиснете бутона „Приемам”, с което ще декларирате, че сте запознати с настоящите Общи условия, съгласни сте с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да ги спазвате.

За направената от Вас поръчка, ще получите потвърждение на предоставения ни от Вас имейл адрес, съдържащо данни относно: номер на Вашата заявка, вида и количеството на поръчаната стока, нейната цена, срок и адрес на доставка, цена на доставка, начин на плащане, който сте избрали. Ние /Доставчикът/ не носим отговорност, в случай, че посочените от Вас данни са грешни, неверни или заблуждаващи. В случай, че при получаване на потвърждение на Вашата поръчка констатирате каквото и да било несъответствие, моля веднага да ни сигнализирате на тел.: +359 89 223 5050

или Email: info@petnetshop.com

Детайлите за вашата поръчка се съхраняват електронно и са достъпни от менюто „Поръчки”, видимо на екрана ви след като сте се регистрирали.

 

V. Защита на потребителите

 

Уплето ООД чрез настоящите Общи условия гарантира защита правата на всяко лице, ползващо услугите на настоящия електронен магазин, което се явява потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и приложимото европейско законодателство.

 

Във връзка с горното:

 • В профила на всяка стока, предлагана от нас на сайта на електронния магазин, ще откриете основните й характеристики;

 • Цената на стоките е в български лева, крайна, с включени всички данъци;

 • Стойността на транспортните разходи не са включени в цената на стоките и се начисляват на отделна допълнителна позиция при поръчка. Размерът на транспортните разходи и условията за извършване на доставка се съдържат по-долу в настоящите условия, както и в секция „Доставка”;

 • Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя от настоящите Общи условия, както и от информацията, съдържаща се на сайта на електронния магазин;

 • Преди натискането на бутон КУПИ/този, с който изпращаш поръчката/ ние посочваме всички видове поръчани стоки, тяхното количество, цена на стоките, както и обща стойност на поръчката;

 • С настоящото потребителят се счита за информиран и съгласен, че при избор на начин на плащане, различен от наложен платеж или в брой, доставчикът получава плащането за направените от ползвателя поръчки авансово. Потребителят обаче сам избира дали да заплати на доставчика цената на доставяните стоки преди или в момента на доставянето им;

 • Ние не налагаме допълнителна стойност при използване на предоставените средства за комуникация с нас;

 • Всяка информация, предоставяна на ползвателите е актуална към момента на визуализацията й на сайта.

 

VІ. Право на отказ и връщане на стоката

 

Като клиент, който ценим, и според условията на чл. 50 от ЗЗП вие имате право да се откажете от поръчката / сключения договор в срок от 14 дни от получаване на доставката, в случай, че стоките не са използвани, целостта на опаковката не е нарушена и стоката е във вида, в който е получена.

При получаване на пратката, моля проверете съответствието на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, моля обърнете се към куриера, за да получите протокол за увредена пратка.

 

При упражняване на правото на отказ договорът за покупко-продажба се прекратява и вие ще получите заплатената от Вас сума обратно /включително и тази за доставка/, след като върнатите стоки бъдат получени от нас. Молим да имате предвид, че ние не предлагаме прибиране на стоките. Организирането на връщането, както и съответните транспортни разходи за това се поемат от вас. Възстановяването на получените суми се извършва в срок до 14 дни от датата на получаване на отказа, чрез същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. Моля да имате предвид, че срокът по предходното изречение няма да бъде спазен, ако до изтичането на срока отказаните стоки все още не са върнати при нас.

 

Ако желаете да върнете стока, можете да подадете отказ чрез формата за контакт на началната страница на сайта.

 

VІІ. Ограничение на отговорността

 

Описанията на продуктите в електронния магазин са единствено с информационна цел, за да обогатят преживяването ви по време на пазаруване. Въпреки, че те са базирани на информация, подадена от производителите, ние препоръчваме винаги да четете етикетите и информацията на опаковката преди да използвате продукта. Имайте предвид, че продуктите и тяхното съдържание, подлежат на промяна. PetNet не може да поема отговорност за неточна информация.

 

VІІІ. Препратки към други уеб сайтове, собственост на трети лица

 

Препратките към други сайтове са единствено и само за ваше удобство. „PetNet” не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за тях и тяхното съдържание.

 

ІХ. Ценова политика

 

Посочените на сайта цени за стоките са крайни цени в лева и с включен ДДС. Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време и без да уведомява предварително потребителите. Потребителят заплаща цената, която е била актуална по време на сключване на договора. Цената за доставка е регламентирана отделно и може да бъде видяна в раздел “Доставки”.

Запазваме си правото да променяме и договаряме допълнително цени и услуги.

 

 

Х. Търговски отстъпки

 

Всички регистрирани клиенти на PetNet/petnetshop.com могат да ползват системата от допълнителни индивидуални търговски отстъпки в зависимост от натрупаните обороти и групи продукти, които пазаруват. След направена поръчка, клиентът може да получи личен индивидуален код за отстъпка, който може да бъде използван при следваща поръчка.

Кодът за отстъпка не важи за стоки, които в момента на правенето на поръчката са обявени в промоция, на разпродажба или на търг!

 

ХІ. Търговски марки

 

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, използвани в този сайт са търговски марки и са защитени от авторското право, като са притежание на собствениците си.

 

ХІІ. Плащания

 

Плащането на стоките може да бъде извършено по следните начини:

 • с наложен платеж при получаването на стоката,

 • в брой или с карта при взимане на стоката от наземен магазин

 • чрез електроно разплащане с дебитна или кредитна карта от нашия виртуален терминал. По време на проверката за автентичност на вашата карта, нашия персонал няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката. Сигурността на картовите данни е гарантирана.

 • По банков път

 • За големи, обемисти и чупливи продукти (аквариуми, клетки. кафези и т.н.), при изпращане с куриер се изисква заплащане 100% авансово. 

 

 

ХІІІ. Доставки

 

Доставката на заявените стоки се извършва в сроковете и при условията на настоящите Общи условия. Цената на доставката се определя отделно от цената на стоката и е дължима заедно с цената на стоката.

Извършват се доставки на стоки в цялата страна.

При поръчки на продукти, направени в PetNet/petnetshop.com на стойност над 100,01 лева, доставката е безплатна за цялата страна. Ако стойността на поръчката на продукти не надвишава 100,00 лева, таксата за доставка на пратката е на стойност 7лв. лева. Не се изисква минимална стойност на поръчката. 

Доставката се осъществява в рамките на 1 до 6 работни дни, освен в случаите, когато стоката е обозначена с етикет “с предварителна заявка”, или “само в наземен магазин”. При направена поръчка, ние ще се свържем с вас, за да потвърдим поръчката и да уточним условията, сроковете и времето за доставка. За стоки в разпродажба предлагаме доставка само за сметка на клиента. При заявка от страна на клиента за куриер по негов избор, доставката може да бъде извършена, но за сметка на клиента, независимо от стойността на поръчката.

В случай, че желаете да ползвате допълнителна отстъпка от 7%, можете да се възползвате от опцията – Взимане на стоката от наземен магазин. Това можете да направите в зоомагазини PetNet на следните адреси:

 

София, Младост 1A, Бл. 508 (срещу Пътеките)

Работно време:

понеделник-събота: 10,00 - 19,00 часа

неделя: 11,00 - 18,00 часа

 

София, бул. Бъкстон N 38

Работно време:

понеделник-събота: 10,00 - 19,00 часа

неделя: почивен ден

 

София, бул Ситняково 38, мол Сердика, ниво -1

Работно време:

понеделник - неделя: 10.00 - 22.00 часа

 
 
София, ул Чавдар Мутафов 25Б
 
Работно време:
 
понеделник - неделя: 9,30 - 19,30 часа
 

За да се възползвате от отстъпката, трябва да отбележете в поръчката си опция “Взимане от наземен магазин”.

 

Предаването на стоките се удостоверява писмено от потребителя чрез полагането на саморъчен подпис. Предаването се счита за редовно, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора. 

За големи, обемисти и чупливи продукти (аквариуми, клетки. кафези и т.н.) доставката е за сметка на клиента и се заплаща 100% авансово.

Противопаразитните продукти се взимат от партньорските кабинети на PetNet (кабинети, с които имаме договор), след преглед от ветеринарен лекар.

 

ХІV. Гаранции на стоките

 

При проблем с артикули в гранционен срок, артикулът трябва да ни бъде изпратен за сметка на купувача, или донесен на място в някой от нашите наземни магазини заедно с копие от касовата бележка и гаранционна карта. Получаването на ремонтирания артикул става на място, или може да бъде изпратен с куриерска фирма за сметка на клиента.

 

ХV. Поверителност и защита на личните данни

 

Ние ценим вашето доверие и се стараем да направим вашето пазаруване приятно и сигурно. Моля, запознайте се с нашата политика на поверителност.

 

ХVІ. Каква информация събираме и как я използваме?

 

Ние събираме доброволно предоставената от вас информация (име, адрес, телефон за връзка, домашен любимец, e-mail адрес) единствено с цел да обработим и доставим поръчката ви и да ви информираме за нейния статус, както и да подобрим услугата си. Изпращаме e-mail съобщения до клиентите ни само относно конкретна поръчка или въпрос, относно функционални промени и подобрения или при абониране за нашите известия за нови продукти и промоции.

Използвайки нашия електронен магазин, вие се съгласявате информацията за вас да се съхранява и обработва от нас в съответствие със закона и нашата политика на поверителност.

Ние се задължаваме при никакви обстоятелства да не разкриваме вашата лична информация на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.

 

Моля да имате предвид, че си запазваме правото по всяко време да изискваме от ползвателите на нашия електронен магазин да се легитимират и удостоверяват достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

ХVІІ. Изменение на Общите условия

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от по всяко време от доставчика и обвързват ползвателите от момента на тяхното публикуване на сайта www.petnetshop.com.


 

ХVІІІ. Прекратяване


 

Настоящите общи условия и договора за покуко-продажба на ползвателя с доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 • в случай на заличаване на регистрацията на ползвателя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

 

ХІХ. Други условия

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а когато такова не може да бъде постигнато - от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите